Rosenholm Jagtforening

Rosenholm Jagtforening er en jagtforening i Syddjurs kommune, der dækker den gamle Rosenholm kommune og med i Jægerråd Syddjurs.

Rosenholm Jagtforening har skydebane i Falkær ved Mørke.

Af det årlige kontingent til Danmarks Jægerforbund, går 75 kr til Rosenholm Jagtforening.

Indmeldelse i RJF, ret henvendelse til foreningen, rosenholmjagt@gmail.com

Eller på telefon til formanden Peter Poulsen tlf. 26 14 61 26 (bedst efter kl 18.00)

 

Aktuelt

Husk  at følge vores Facebook profil "Rosenholm Flugtskydningscenter"

 

 

 

Årlig generalforsamling d. 20 februar kl 19.00 på skydebanen falkær, 8544 mørke.

Generalforsamling afholdes jvf. vedtægterne.

Forslag til generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før.

Se iøvigt Medlemsbladet fra Dansk Jægerforbund.

 

Rågeregulering info til lodsejere

Er du som lodsejer og har problemer med råger kontakt også gerne RJF

Kontaktperson:

 


Alle aktiviteter annonceres i "Jæger" under Kreds 3, Aktiviteter i kreds 3, Rosenholm Jagtforening.

Husk også for sidste nyt og billeder at følge vores Facebook profil "Rosenholm Flugtskydningscenter"


P.S.
Har du gode jagtbilleder eller en god jagthistorie til hjemmesiden, er du velkommen til at sende dem til knk@pc.dk